July 20

Vineman 2013

Vineman 2013 was awesome! Many pros there and lots of top AG athletes from all over the country along with qualifications to Half Ironman World Championships in Henderson Nevada. I competed with my local club Gold Country Triathlon Club and there were 5 of us who competed and many others there for support. Thanks to all largely because of the suppport three of us legged PR! The water was just below the legal temp for wetsuit legal swim and I was happy about that as it was rather chilly still outside for my 7:12 am wave. There were 86 participants in my AG and the 3rd place finisher from 2012 was there as well as many other returning competitors. I was out of the water in 32:29 and enjoyed the fastest T1 transition in my AG. I was 11th out of the water in my AG and had some ground to make up on the ride. With a 2:40 on the bike and a 4th fastest T2 transition I was in 3rd place to begin the run. Don’t let anyone tell you the run is easy at Vineman as there are many rollers and it is HOT! My first 6.6 miles was pretty good although I can do faster but my second half of the race my legs really began to breakdown and almost every step became more and more difficult. I had not done much running since my 1st place finish at Wildflower and I am still battling some shin splint issues and it certainly showed with my overall run time of 1:45. My goal was to complete this race in 4:50 but it wasn’t to be today as I crossed the finish line at 5:02:54 a new PR but just shy of the potium in 4th place. BUT it WAS good enough for a entry into the 2013 Half Ironman World Championships in Henderson Nevada just outside of La Vegas. With one tune up race between now and then my whole focus is doing well at Worlds to complete my 2013 season. Here is the link to World Championships. Looks like Vitargo and iRT Wheels are going to World Championships! Thanks for your support. Hope some people will come and watch as it won’t be in the USA again for a number of years.

Vineman 2013 ay sadyang masaya!  Maraming mga propesyonal na atleta ang lumahok.  Karamihan sa kanila ay mga atleta na AG mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa  na kwalipikado na sa “Half Ironman World Championships” sa Henderson, Nevada.  Ako ay lumahok kasama ng lima pang miyembro ng Gold Country Triathlon Club.  Ang ibang mga miyembro naman ay todo suporta sa amin.Maraming salamat sa mga sumuporta sa amin dahil tatlo sa amin ay umabot sa PR.

Ang temperatura ng tubig ay katamtaman lang para sa aming pandagat na kasuotan at masaya ako dito dahil sadyang malamig sa labas  para sa 7:12 ng umaga na wave.  86 ang lumahok sa AG kung saan ako kasali, at ang pangatlong nanalo sa taong 2012 ay sumali din, sampu ng mga bumabalik na mga manlalaro.  Umahon ako sa tubig sa oras na 32:29 at masaya ako dahil iyon ang pinakamabilis na transition sa aming AG.  Ako ang pang 11 na umahon sa aming AG kaya’t nagkaroon ako ng sapat na panahon para makasakay ako ng maayos sa aking bisikleta.  Natapos ko ang pagbibisikleta sa oras na 2:40 at ako ang pang-apat na pinakamabilis  sa T2 transition.  Nasa pangatlong puwesto ako nang simulan ko ang pagtakbo.

Ang pagtakbo sa Vineman ay hindi ganoon kadali, dahil maraming mga balakid sa daraanan at sadyang mainit ang panahon.  Ang unang 6.6 milya na tinahak ko ay mabuti ngunit pagdating ko sa gitna ng paligsahan ay nagsimula nang bumigay  ang aking mga paa at bawat hakbang ko ay pahirap nang pahirap.  Hindi na ako masyadong tumatakbo pagkatapos kong nanalo sa Wildflower.  Nagkaroon ako ng “shin split issues” at talagang nakaapekto ito sa aking pangkalahatang oras ng pagtakbo na 1:45.  Ang aking mithiin ay matapos ko ang paligsahan sa oras na 4:50, pero hindi natupad ito dahil naabot ko ang dulo sa oras na 5:02:54.  Ito ay panibagong PR at  nasa pang-4 na puwesto.   Gayunpaman, sapat na ito para makasali ako sa 2013 Half Ironman World Championships sa Henderson, Nevada, sa labas lang ng Las vegas.

Sa pagkakaroon pa ng mabusising ensayo ngayon at matinding pokus, mas mapabuti ko pa ang aking laban sa Worlds para makompleto ko ang taong 2013.  Narito ang link para sa World Championships.  Sa palagay ko ay sasabak din ang Vitargo at IRT Wheels sa World Championships!

Salamat sa inyong suporta.  Sana ay marami ang makadalo at makapanood dahil hindi ito magaganap  ulit dito sa Amerika sa iilan pang mga taon na darating.