July 10

Swim Training

I have really been focusing on getting my swim times down. My long term goal is to get down to 21:00 for the Olympic Distance Swim. I have a ways to go as my best time this year is 25:34. Still working on technique and trying to eliminate my cross over especially with my left hand. My 50 intervals started out 2 years ago at leaving on the :70 then lowered to leaving on the :60. In January of 2013 I was doing my 50’s leaving on the :55 and in May could do 10 x 50 leaving on the :50. On Monday July 8th I did 50’s leaving on the :40 for the first time and am really excited because I feel like I broke through to another level. Here is some video of those 50’s. You can see that my left hand is still crossing over…. I am going to fix that.

 

 

Pinagtuonan ko talaga ng pansin na mas bumilis pa ako sa paglangoy.  Hinahangad ko na maging 21:00 ang oras ng paglangoy ko para sa Olympic Distance swim.  Ang pinakamagandang oras ko ngayong taon na ito ay 25:34.  Inaaral ko pa ang ibang mga technique at para mawala ang pag crossover ng mga kamay ko lalo na sa kaliwang kamay.  Nagsimula ang aking 50 intervals dalawang taon na ang lumipas at nagtalaga ito ng oras na :70, at bumaba sa :60.  Noong Enero, 2013 , lumiit pa ang oras ng 50 intervals ko sa :55 at pagsapit ng buwan ng Mayo ay nakagawa ako ng 10X50 sa oras na :50.  Noong Lunes, Hulyo 8, mas bumuti pa ito ot umoras ako ng :40 sa kauna-unahang pagkakataon at nagalak ako dahil pakiramdam ko ay umabante ako sa mas mataas na antas.  Ito ang ilang mga videos sa 50’s ko.  Makikita nyo ang kaliwang kamay ko ay nag crossover pa rin.  Aayusin ko ang problemang ito.