July 02

USATriathlon Western Regional Championships

Wow it was HOT Today!! 91+ degrees while racing and 108 after. A field of over 750 athletes turned out for the 2013 USA Triathlon Regional Championships and the competition did not disappoint. The water temp was 77.1 degrees just barely wet suit legal. After a short 5:30 AM warm up ride from the hotel to transition with two FCA teammates I did my normal transition prep and visited with a number of people that I met at this race last year. Having done this race last year my goal was to beat my time. On a new bike with much help from Duane and Connie at Tour of Nevada City Bike Shop, my first race on a sponsored disc wheel from iRT Wheels and my fuel drink from Vitargo I was confident to beat last years time. The swim was HOT and probably should have left my wet suit on the beach but my time of 25:18 was 1:30 faster than last year. I got a poor start out of transition onto the bike but had a good strong ride and complete the 40k distance in 1:14:33 which was almost 2 minutes better than 2012 and them onto the run in the blistering hot sun as it was already 90 degrees. I finished the 6k run in 47:32 2 minutes better than last year and past several men and women along the route including the girl that beat me at the Folsom International two weeks ago…:) My finish time was 2:28:58 6 minutes better than last year. This time wasn’t good enough for 1st in AG so I settled for 2nd and was just over a minute out of finishing in top 3 overall coming in at 5th.

Next up is the well attended Vineman 70.3 on July 14th. Looking forward to breaking 5 hours at my second 70.3 distance course.

Napakainit ng panahon saaraw na ito sa 91+ degrees habang nasa karera ako at naging 108 pagkatapos.  Sumobra pa sa 750 na manlalaro ang lumahok sa 2013 USA Triathlon Regional Championships at maganda ang kinalabasan ng paligsahang ito.  Ang temperature ng tubig ay 77.1 degrees.

Pagkatapos ng maikling 5:30 AM warm-up na pagbibisekleta galling hotel kasama ng dalawang FCA sa koponan ko, ginawa ko ang karaniwang paghahanda ko at bumisita ako sa ilang mga tao na nakilala ko sa paligsahan ng nagdaang taon.  Sumali na ako sa parehong karera na ito noong isang taon at hinangad ko na mahigitan ko ang oras na iyon.

Meron akong bagong bisikleta sa tulong nina Duane at Connie sa Tour of Nevada City Bike Shop.  Ito ang kauna-unahang karera ko na may nag-sponsor ng disc wheel galling IRT Wheels at inuming pampalakas galling sa Vitargo.  Kampante ako na malampasan ko ang oras na naitala ko noong nakaraang taon.  Mainit ang tubig at naisip ko na sana ay iniwan ko na lang ang kasuotang pangdagat ko sa dalampasigan, pero ang oras na 25:18 ay mas mabilis ng 1:30 kompara noong isang taon.  Hindi masyadong maganda ang simula ng pagbibisikleta ko pero bumawi ako at bumuti sa kalaunan.

Tinapos ko ang 40 kilometro sa 1:14:33.  Ako ay bumilis pa ng 2 minuto kaysa noong 2012.  Sumabak naman ako sa pagtakbo sa ilalim ng nakakapasong nit ng araw dahil 90 degrees na ang temperatura.  Natapos ang 6 k sa oras na 47:32:2, mas mabilis kaysa unang taon, at nalampasan ko ang ilang mga manlalaro  pati na iyong babae na tumalo sa akin sa Folsom International dalawang linggo na ang nakaraan.  Natapos ko ang laban sa oras na 2:28:58.  Ito ay nagtala ng 6 na minutong mas mabilis kaysa nakaraang taon.  Ang oras na ito ay hindi nakaabot para sa unang puwesto sa AG, kaya’t pumangalawa lang ako at sumobra lang ako ng isang minuto para masungkit ko ang pangatlong puwesto sa pangkalahatan, pero nakamit ko ang pang-limang puwesto.

Susunod na dito ang Vineman 70.3 ngayong ika 14 ng Hulyo.  Marami ang sumasali dito.  Sana ay malampasan ko ang 5 oras na naitala ko sa pangalawang 70.3 distance course na sasalihan ko.