June 17

Nevada City Classic

With encouragement from Duane Strawser from Tour of Nevada City Bike Shop and my husband/coach I decided to test my ability in something other than a triathlon. The Nevada City Classic is a crit bike race that is the 2nd oldest in the country celebrating its 53rd year. Many of the top pro racers men and women from all over the country converge into the small town of Nevada City, Ca. every year for a very difficult 50 minute 1.1 mile loop course through the streets of downtown Nevada City. The town is closed down as spectators line the streets to watch participants barrel down Broad Street at speeds of up to 50 MPH only to find a hairpin turn waiting for them at the bottom. Crashes are not uncommon and this year was no exception as the pro women’s favorite hopes of a podium were dashed as she found herself in the hay bails on only the 2nd lap.

This being my first bike only race I has placed in CAT 4 but found myself at the starting line with CAT 1, 2 and 3’s. The group start was a little intimidating as we headed down the hill in a pack to the sharp turn that has been the end to many over the years. Unlike a triathlon where I am often all by myself looking for the next single rider either behind me or in front a crit race everyone tries to travel in a pack and really took some getting used for the first few laps until things thinned out.

The race was a 50 minute all out sprint with officials pulling out maybe 20 of the slower women after a few laps. I was happy to NOT be one of them! Nevada City is my home town and I am grateful for the MANY friends and family that came out to cheer me on as it was very helpful. Gold Country Tri Club was there is force as well encouraging me all around the course.

It was tough to actually tell where I was in the race as I passed some and was passed by some but I just kept going. Vitargo kept me fueled and I had no muscle fatigue and was fully recovered within 15 minutes of the finish. This drink is truly amazing the more I use it and am very grateful for the affiliation with this company and their sponsoring me.

Many are asking about my iRt wheels. For more information visit their website and talk to my coach about purchase if interested. These wheels are fast, light, strong and great for all race conditions. I LOVE them.

Time passed quickly as the laps went by without counting and before I knew it the race was over. I was so happy to just finsh but to my surprise I did much better than just finish. When the awards were announced there I was on the podium with a 3rd place finish. WOW!

I am looking forward to doing more of these races as I really think they will help me on the bike portion of my triathlons. Now it’s back to the training regiment.

Maria (Flor) Hodges

 

Hinihikayat ako nina Duane Strawser ng Tour of Nevada City Bike Shop at ng aking asawa at coach na hamunin ko rin ang aking sarili sa pagsali ng ibang palaro na hindi lang triathlon.  Ang Nevada City classic ay isang karera sa bisikleta na siyang pangalawa sa pinakamatanda sa buong bansa.  Nagdiwang ito ngayon ng kanilang ika-53 na anibersaryo.  Maraming mga propesyonal na mga atletang babae at lalaki galling sa buong bansa ang nagtitipon sa maliit na siyudad ng Nevada kada taon para sa isang mahirap na 50 minuto na 1.1 milya na loop course sa mga lansangan ng syudad sa Nevada.

Sinasara ang mga kalye ng lugar na ito para mapanood ang mga tao sa mga atletang bumabaybay sa Broad Street sa bilis ng hanggang 50 mph at liliko sila sa isang makipot na daan.  Karaniwang makikita ditto ang mga banggaan at ngayong taon, meron ding nabiktima. Ito ang paboritong propesyonal na atletang babae na bumangga at bumagsak sa mga nakapaligid na dayami sa ikalawang ikot pa lamang nito.

 

Ito ang unang karera sa bisikleta na sinalihan ko at napabilang ako sa CAT 4, subalit napasama ako sa hanay ng mga CAT 1, 2, at 3.  Hindi gaanong kaaya-aya ang simula habang tinatahak naming sabay-sabay pababa ang bukirin hanggang nagpang- abot kami sa isang matulis na liko an na siyang katapusan ng ilang mga manlalaro sa mga nagdaang taon.  Hindi ito gaya ng triathlon  kung saan mag-isa lang ako at isa-isang manlalaro lang ang mapapansin ko sa king harapan o likuran.  Dito sa karerang ito, lahat ay parang koponan bumibiyahe at kailangan talagang masanay sa iilang mga unang ikot hanggang may distansya na ang pagitan nga mga manlalaro sa isa’t isa.

 

Ang labanang ito ay 50 minuto na sagarang sprint at ang mga opisyales nito ay nagtatanggal ng mga humigit kumulang 20 na mahihinang manlalarong babae pagkatapos lamang ng ilang ikot.  Masaya ako at hindi ako napasama sa kanila!  Nakatira ako sa syudad ng Nevada at nagpapasalamat ako sa marami kong mga kaibigan at kapamilya na pumalakpak at sumuporta sa akin dahil malaking tulong talaga iyon.  Naroon din ang mga miyembro ng Gold Country Tri Club para palakasin ang loob ko sa laban na ito.

 

Mahirap matantiya kung pang-ilan ako sa karera dahil mayroon akong nalampasan at meron din naming nilampasan ako, pero patuloy pa rin ako.  Ang Vitargo ay nagbigay sa akin ng enerhiya at wala akong muscle fatigue na naramdaman at madali kong naibalik ang lakas ko, mga 15 minuto lang pagkatapos kong umabot sa dulo ng karera.  Nakakamangha talaga ang inuming ito at nagpapasalamat ako at napabilang sa kampanyang ito at naging sponsor ko sila.

 

Marami ang nagtanong hinggil sa aking iRT Wheels.  Para sa karagdagang kaalaman tungkol ditto, bumisita sa website at itanong sa aking coach kung paano ito bilhin kung sakaling interesado kayo.  Ang mga gulong na ito ay magaan, mabilis, malakas at magaling kahit sa anumang kondisyon ng laban.  Mahal na mahal ko sila.

 

Hindi ko inakala at natapos na pala ang laban dahil sa hindi ako nagbilang.  Maligaya ako at natapos ko at laking gulat ko sapagkat mas maganda pa pala ang nagawa ko.  Nang isiniwalat na ang mga nanalo, umakyat ako sa itaas sa podium dahil nasungkit ko ang pangatlong puwesto.  Napakagaling!

 

Inaasam-asam ko pa ang mga labang ito sa hinaharap dahil alam ko na makakatulong ito sa larangan ng pagbibisekleta sa triathlon.  Samantala, balik na naman ako sa aking karaniwang pag-eensayo.

Maria (Flor) Hodges