June 17

Hill repeats

Here is some of my run training near my home. 1/2 mile hill repeats and jog back down for recovery. 8-15% grade repeat this 4 times then finish it of with a 3 mile race pace.

Ito ang iilan sa mga pagsasanay ko sa pagtakbo na malapit lang sa bahay namin.  Tinatakbo ko ang kalahating milya pataas ng bukirin at pabalik.  Ginagawa koito ng 4 na beses at tinatapos ko ito sa pagtakbo ng may 3 milya ang pagitan