June 11

Folsom International Triathlon

I completed the Folsom International Triathlon yesterday and well, I will chalk it up to experience. I placed 2nd in my age group and 5th overall which isn’t what I wanted.I made a couple mistakes on both the swim portion and bike portion of this race. This is not one of my A races for 2013 so I thought it was a good opportunity to work on drafting on the swim and a different cadence while on the bike. Unfortunately both proved to be the wrong decision. After looking at the results I determined that the person that I drafted in the water was actually a slower swimmer than me so this kind of defeated the purpose of drafting! The bike I chose a higher gear but this caused my cadence to drop well below what I usually race at and this proved to be a slower bike split and also affected my legs for the run as they were more tired from more work. Having said that I know how to correct both of these issues in future races so am happy for that.

Race day was perfect as far as temp but it was pretty windy on the bike portion. I did my usual routine of Vitargo with my protein shake two hours prior to race start and a shot of Genr8 15 minutes prior to the swim. My bike as always was loaded with two scoops of Genr8 and this gave me all the calories and fuel that I needed to complete the Olympic distance with no sign of bonking.

My iRT Wheels again delivered a smooth ride and am so thankful for the wheels that are the best around.

 

 

Natapos ko na kahapon ang Folsom International Triathlon at itatala ko yon sa aking karanasan.  Pumangalawa naman ako sa sa aking mga kaedad, at panglima naman ako sa lahat na kung tutuusin ay hindi ko naman ginusto.  Nagkamali din naman ako sa parte ng paglangoy at pagbibisekleta sa laban.  Hindi ito mabibilang sa mga magaganda kong laban sa 2013, kaya’t naisip ko na magandang pagkakataon ito para mapabuti ko ang aking paglangoy at pagbibisekleta.  Subalit, nagkamali pala ako.  Matapos kong tingnan ang mga resulta, napag- alaman ko na ang itinala ko sa paglangoy ay mas mahinang lumangoy kaysa akin.

Ang bisikletang aking pinili ay mas mataas na gulong pero naging mitsa ito para mas mapabilis ko ang pagbibisekleta.  Hindi ito ang nakasanayan kong gamitin sa aking mga laban, kaya’t naging mabagal ang paggamit ko nito at naapektuhan ang aking mga binti sa pagtakbo dahil sa matinding pagod galling sa mas sagad na trabaho.  Dahil dito, nalaman ko na kung paano itatama ang mga problemang ito sa darating ko pang mga laban sa hinaharap at masaya ako para dito.

 

Sa araw ng karera ay maganda ang panahon kahit na medyo mahangin sa parte ng pagbibisekleta.  Ginawa ko ang pangkaraniwang gawain ko,  gaya ng pag-inom ng Vitargo sa protein shake dalawang oras bago magsimula ang laban at isang shot ng Genr8 15 minutos bago lumagoy.  Para naman sa pagbibisekleta, 2 scoops ng Genr8 ang nararapat para sa lahat ng calories at enerhiya na kailangan ko para sa matagumpay na pagkompleto sa Olympic distance ng hindi ako naghihina.

 

Ang aking IRT Wheels ay malaking bahagi para maging maganda ang aking pagbibisekleta at nagpapasalamat ako sa mga gulong na ito na sadyang pinakamagaling sa lahat.